Aktuálně

Zahájení provozu vleku! | 24. 7. 2021
 

V sobotu 24.7. se zahajuje provoz vleku na rybníce, tak všichni místní/z blízkého okolí dorazte na ZKUŠEBNÍ JÍZDU, vyškolený personál Vám rád vše vysvětlí/pomůže.Občerstvení na místě chybět nebude.


Více informací o WAKE Holoubkov zde

 


 


 

Rekonstrukce a odbahnění

V roce 2002 byla provedena oprava hrazení (stavidel) bezpečnostního přelivu a v letech 2010 až 2013 kompletní rekonstrukce hráze a funkčních objektů, včetně celkového odbahnění nádrže. 
 

Těžba sedimentu byla prováděna suchou cestou, současně se vytvarovalo dno nádrže. Vytěženo bylo celkem 182 243 m3 sedimentu, které negativně působilo zejména na kvalitu vody.


I přes rekonstrukce a odbahnění byl zachován významný krajinný prvek se zvětšenou akumulační schopností rybníka a s předpokladem zdárného vývoje kvality vody v budoucnu...více

Z historie rybníka

Holoubkovský rybník byl vybudovaný na Holoubkovském potoce jako součást celé soustavy rybníků pro potřebu železářské a hamernické výroby pravděpodobně Štěpánkem Netolickým (doba vlády Leopolda I.).

V 17. století se rybník v kronikách připomíná jako hluboký, kaprový. V roce 1658 patřila holoubkovská huť i s rybníkem Zbirožskému panství a je zajímavé, že po revolučních událostech roku 1848 se stal Holoubkov s hutí i rybníkem již tehdy státním majetkem.


Roku 1868 bylo celé původní Zbirožské panství prodáno Samuelu Simudtovi, císařskému komerčnímu radovi a Vincenci Kirchmayerovi, bankéři z Vídně...více

Historie ledního hokeje

První sezóna, kdy se v Holoubkově hrál organizovaný hokej, byla v roce 1931-1932. V říjnu r. 1932 se konala ustavující schůze klubu kanadského hokeje v Holoubkově. Na této schůzi byli zvoleni první funkcionáři klubu. Předsedou se stal Josef Vild, jednatelem Josef Ineman, pokladníkem František Ehrlich, vedoucím mužstva František Novák a zapisovatelem Ferdinand Režný.


Současně byl stanoven první oficiální název klubu a to HCH – Hockeyový Club Holoubkov. Tento název klubu zůstal až do sloučení pod jednotnou tělovýchovnou organizaci v roce 1948...více