O rybníku

Holoubkovský rybník je protékaná nádrž napájená vodou z Holoubkovského a Hůrského potoka

Objem: 376,8 tis. m3

Plocha hladiny: 14,01 ha

Typ vzdouvací stavby : zemní sypaná hráz (hlavní a boční) 

Objem při Hnorm. = 419,24 m n.m. : 376,8 tis. m3

Vodoteč: 42 km2

Délka hráze v koruně : cca 160 m


Vlastník: Holoubkovský rybník, spol.s r.o., Holoubkov 79, 338 01, IČ 26890925
 

V současné době je rybník využíván především ke sportovním a rekreačním účelům a k akumulaci povrchových vod. Vodu z nádrže lze využít též pro požární účely na území přilehlých obcí.
 

Rybník je významným krajinným prvkem, zadržuje vodu v krajině a rovněž zvyšuje druhovou rozmanitost (funkce biodiverzity).

 

Z FOTOGALERIE