Pro návštěvníky

$galerie=Stranka::nactigalerii($strankaId); foreach($galerie as $key => $vysledek) { echo ''; } */ ?>

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 

Každý návštěvník provozuje rekreační a sportovní činnost jen na vlastní nebezpečí.
 

Udržujte pořádek a čistotu.
 

Osoba doprovázející psa je povinna neprodleně odstranit znečištění psem způsobené v okolí rybníka. Koupání psů v rybníce je povoleno.
 

Pořádání hromadných akcí – sportovních, firemních, reklamních apod., a umisťování prodejních, reklamních a informačních zařízení je možné pouze se souhlasem vlastníků a správců pozemků a příslušných orgánů statní správy.
 

Je zakázáno trhat a jinak poškozovat rostliny, stromy a keře, jakož i jejich části.
 

Je zakázáno stanování, táboření a rozdělávání ohňů na pozemcích bez souhlasu vlastníka nebo správce pozemku.
 

Při všech aktivitách prováděných na rybníce a v jeho bezprostředním okolí je nutné dbát zásad slušného chování a tolerance vůči obyvatelům a ostatním návštěvníkům rybníka.

 

V podstatě si v rybníce můžete zaplavat, jezdit na lodičce, surfovat atd., stačí jen dodržovat pořádek a zásady slušného chování :-)

 

 

Z FOTOGALERIE