Historie


Rekonstrukce a odbahnění

V roce 2002 byla provedena oprava hrazení (stavidel) bezpečnostního přelivu a v letech 2010 až 2013 kompletní rekonstrukce hráze a funkčních objektů, včetně celkového odbahnění nádrže. 
 

Těžba sedimentu byla prováděna suchou cestou, současně se vytvarovalo dno nádrže. Vytěženo bylo celkem 182 243 m3 sedimentu, které negativně působilo zejména na kvalitu vody.

I přes rekonstrukce a odbahnění byl zachován významný krajinný prvek se zvětšenou akumulační schopností rybníka a s předpokladem zdárného vývoje kvality vody v budoucnu.


Odbahnění dlouhodobě pozitivně ovlivní stav životního prostředí.

Rekonstrukce a odbahnění rybníka bylo financováno jak z vlastních zdrojů společnosti Holoubkovský rybník, spol. s r.o. ve výši 13.016.000,- Kč, tak i z dotací v celkové výši 49.136.000,- Kč.

 

Z FOTOGALERIE