Historie


Z historie rybníka


Historická mapa

Holoubkovský rybník byl vybudovaný na Holoubkovském potoce jako součást celé soustavy rybníků pro potřebu železářské a hamernické výroby pravděpodobně Štěpánkem Netolickým (doba vlády Leopolda I.).

 

V 17. století se rybník v kronikách připomíná jako hluboký, kaprový. V roce 1658 patřila holoubkovská huť i s rybníkem Zbirožskému panství a je zajímavé, že po revolučních událostech roku 1848 se stal Holoubkov s hutí i rybníkem již tehdy státním majetkem.


Roku 1868 bylo celé původní Zbirožské panství prodáno Samuelu Simudtovi, císařskému komerčnímu radovi a Vincenci Kirchmayerovi, bankéři z Vídně.
 

Dalšími významnými vlastníky rybníka byli také pan Wünsse, v druhé polovině 19. století například baron Bethel Henry Strousberg, známý jako král železnic, který měl se Zbirožským panstvím velké plány, nicméně ty nedotáhnul do úspěšného konce. Panství, vč. Holoubkovského rybníka, koupila v dražbě od Vídeňské hypoteční banky, jakožto největšího věřitele B.H. Strousberga, v roce 1879 rodina Colloredo Mansfeldů. 


DOKUMENTY Z DRAŽBY RYBNÍKA ROKU 1879
 Další zajímavá zmínka o Holoubkovském rybníce je ze 17.6.1916 v časopise Brdský kraj, kdy se uvádí, že byl rybník po téměř 40 letech vyloven a k této zvláštní podívané se sjeli hosté ze všech stran.


Ve vlastnictví rodiny Colloredů rybník zůstal až do roku 1942, kdy jim byl celý majetek zkonfiskován ve prospěch Německé říše. Majetek byl Colloredům navrácen po skončení války, nicméně ne na dlouho, roku 1948 byl znárodněn.

 

V letech 1952 až 1960 měl rybník v nájmu závod Nižbor, za 6.000,- Kčs ročně.V roce 1965 byl Holoubkov prohlášen za rekreační oblast a kolem břehu rybníka, v tzv. Chobotech, začala výstavba rekreačních chat. Roku 1973 se stal rybník majetkem NV a majetkem obce byl až do roku 1992, kdy jej získala rodina Colloredů v restituci zpět.

 

Rybník poté změnil ještě pár majitelů a od roku 2003 jej vlastní společnost Holoubkovský rybník spol. s r.o.

 


Z HOLOUBKOVSKÉHO ARCHIVU


Z FOTOGALERIE